>

>

Τα αγαπημένα μου πράγματα

Διασκευή της σύνθεσης My favorite things. [1959]
https://en.wikipedia.org/wiki/My_Favorite_Things_(song)

Ηθικό Πλεονέκτημα, 2017

No comments:

Post a Comment