>

>

Λοιπόν, δεν ήταν ανάγκη...

Διασκευή της σύνθεσης του Θελόνιους Μονκ, Well, you needn’t. [1944]
https://en.wikipedia.org/wiki/Well,_You_Needn%27t

Ηθικό Πλεονέκτημα, 2017

No comments:

Post a Comment