>

>

Μέθυσε απόψε το κορίτσι μου

Διασκευή του ομώνυμου τραγουδιού του Γιάννη Πουλόπουλου. [1969]

Ηθικό Πλεονέκτημα, 2017

Takakichi Aso, Taro Aso, 1975
ASO MINING COMPANY
... Στην χώρα μας, η εργασία και η διοίκηση είναι ένα, και κοιτάζουν προς την ίδια κατεύθυνση,
τον αυτοκράτορα. Πρέπει να προοδεύουμε στο μονοπάτι που ορίζει το εθνικό καθήκον. ...


Μετάφραση: Αθηνά Σαίτη

No comments:

Post a Comment